Policjant - zawód nie dla każdego

29 stycznia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie uczestniczyli w spotkaniu z panią policjantką - st. asp. Edytą Machnik. Tematem prelekcji była charakterystyka zawodu. Młodzież dowiedziała się jak można kontynuować naukę, aby zostać policjantem, a także jakie zadania i perspektywy stoją przed człowiekiem wykonującym taką pracą. Wykład został zorganizowany przez doradcę zawodowego szkoły - p. Olgę Wilczyńską.

Oto kilka cennych informacji z dzisiejszego wydarzenia:

Aby zostać policjantem należy:

• posiadać polskie obywatelstwo

• posiadać nieposzlakowaną opinię,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• korzystać z pełni praw publicznych,

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Plusy i minusy tej pracy

Plusy:

• co by nie mówić to jednak zawód zaufania publicznego

• często darmowa kawa lub spora zniżka w fast foodach typu Mc Donalds

• obcowanie z bronią – chłód zimnego metalu przy sobie dodaje więcej powagi. Przez pierwsze 3 lata służby mamy obowiązek zostawiania broni na komendzie. Po 3 latach mamy obowiązek zabierania jej do domu

• wcześniejsza emerytura

• całkiem sporo dodatków do pracy: trzynastki, premie

Minusy:

• wciąż można zauważyć wpływy starego systemu: nepotyzm, kolesiostwo i wiele osób, które nigdy nie powinny się zostać policjantem

• nastawienie ludzi do policji – zazwyczaj obojętne a często wręcz pogardliwe

• niskie zarobki w porównaniu z prywatnymi firmami

 

Powiązane zawody: • Żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych • Zawód żołnierz • Celnik • Ratownik medyczny

Kategorie publikacji: